Straus


Послал Ruslan 02 мая 2004 13:55:08

Mne nugni cheni Strausi proizvaditeli, i vsyo chto kosaetsya Strausavodstvu.
S uvageniem Ruslan